Kollektiv avtale med GET om kjøp av internett...

På årets generalforsamling ble det flertall for at Tirillsletta borettslag skulle inngå en kollektiv avtale med GET om kjøp av internett.

Avtalen trår i kraft fra 1. september 2013 og innebærer følgende for alle som har GET som leverandør av internett:

  • Internett med hastighet 1/1 Mb/s via GET-boksen inngår i husleien.

  • Rabatt på kr 130,- per måned på GET sine ordinære priser for de som har høyere hastighet enn 1/1 Mb/s.

Husk å kontrollere fakturaen for september at du har fått kr 130,- i rabatt. Hvis ikke, ta kontakt med GET på www.get.no eller telefon 02 123.

Du som ikke har GET som leverandør av internett, må bytte til GET dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet. HUSK å si opp avtalen med nåværende leverandør!