Endret: 4 nov 2015     Opprettet: 6 sep 2015

Kildesortering i Oslo kommune

Borettslaget har hatt besøk av Renovasjonsetaten og vi kan bli bedre......

Tirillsletta borettslag hadde for noen uker siden besøk av Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Alle beboere har fått tilbakemelding om resultatet og nå er det viktig at alle leser og forholder seg til den informasjonen vi har fått.

De minner oss om at alle er pålagt å kildesortere alt avfall og at dette innebærer:

- Alt avfall skal pakkes i poser; grønne poser til matavfall, blå poser til plast og "vanlige handleposer" til restavfall

- Alle poser skal knyttes med to knuter og legges opp i avfallsbeholderne

- Kun papp og papir i papirbeholderne

- Det er KUN HUSHOLDNINGSAVFALL I POSER som skal kastes i søppelhusene, ikke glass, elektriske artikler, bygningsavfall, malingsrester og -koster, isopor, kofferter m.m .

Det er ditt ansvar å frakte dette til Grønmo gjenbruksstasjonen. Det tar kun 10 minutter å kjøre dit og det kan leveres gratis. Tenk miljø!