Fremdriftsplan for utskifting av vinduer og dører

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en antatt fremdriftsplan, og at det kan bli enkelte avvik i henhold til denne underveis.

Tabellen under viser oversikt over fremdrift på montering i de respektive leiligheter.

INFORMASJON FRA VINDU ENTERPRENØREN AS TIL BEBOERNE I TIRILLSLETTA BRL

Vi gjør oppmerksom på at fremdriftsplanen kun er en antatt fremdriftsplan, og at det kan bli enkelte avvik i henhold til denne underveis. Samtlige beboere får beskjed med lapp på døren minimum 2 dager før monteringen starter i deres leilighet.

Vi gjør også oppmerksom på at det er beboers ansvar å rydde bort møbler, bilder o.l. min 1,5 meter foran arbeidsstedet før monteringen begynner. Gardinfester eller andre ting som er montert på eller i nærheten av vindu må også demonteres av beboer.  

Da det blir noe støv og skitt i forbindelse med våre arbeider, anbefales det å dekke til møbler og annet inventar med tildekkningsplast. Husk at det vil bli trekk når vi river ut vinduene, så tildekking må festes godt.

NB! Montører er pålagt å bruke vernesko, også innendørs. Det vil bli brukt gummimatter under arbeidsstedet. Dekk til gulv ved behov, men plast må ikke brukes på gulv pga. sklifare og fare for at denne fester seg rundt beina. Her anbefales tykk papp som festes god.

Eventuelle skader på vegg rundt vinduet som skyldes tidligere ikke fagmessig utført arbeid, vil bli sparklet klart til maling. Timeforbruk og materialforbruk vil bli fakturert.

 
Det er IKKE anledning til å oppholde seg i samme rom som arbeidet pågår, dette pga. HMS forskrifter, men det er mulig å oppholde seg i et annet rom i boligen.

Arbeidet starter opp om morgenen ca. kl. 07.00 og vil kunne pågå frem til kl ca. 17.00. Arbeid utover dette blir eventuelt avtalt med den enkelte beboer.

Vi vedlegger et skjema for tilbakemelding som skal benyttes hvis du ikke er fornøyd med våre leveranser, eller om det skulle være ris, rosJ eller annet. Ta gjerne direkte kontakt med våre montører på stedet dersom det oppdages en skade, slik at dette kan ordnes opp i med en gang. Det vil forkorte ev. reklamasjonstid betraktelig.

Dersom arbeidet blir forsinket grunnet at vi ikke kommer inn på varslet tid, eller det ikke er ryddet klart, blir eier fakturert pr. time våre arbeidere blir gående å vente. Timeprisen for dette er kr. 650,- ink.mva.

NB! Vi kildesorterer alt avfall, og det er derfor IKKE anledning til å benytte våre containere til privat avfall. Ved brudd på dette vil beboer faktureres med kr. 5000,-

 

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

Med vennlig hilsen

Vindu Entreprenøren AS